Politinė figūra (PEP)

POLITIŠKAI PAVEIKIAMAS ASMUO (PPA) yra fizinis asmuo, kuriam yra patikėtos svarbios viešosios funkcijos:

 1. Valstybių vadovai, vyriausybių vadovai, ministrai ir viceministrai ar ministrų padėjėjai;
 2. Parlamento ar panašių teisėkūros institucijų nariai;
 3. Politinių partijų valdymo organų nariai;
 4. Aukščiausiųjų teismų, konstitucinių teismų ar kitų aukšto lygio teisminių institucijų nariai, kurių sprendimai toliau neskundžiami, išskyrus išimtines aplinkybes;
 5. Audito rūmų ar centrinių bankų valdybų nariai;
 6. Ambasadoriai, reikalų patikėtiniai ir aukšti ginkluotųjų pajėgų karininkai;
 7. Valstybės valdomų įmonių administracijos, valdymo ar priežiūros organų nariai;
 8. Direktoriai, direktoriaus pavaduotojai ir tarptautinės organizacijos valdybos ar lygiavertės funkcijos nariai;
 9. Merai.

Tiesioginiai šeimos nariai:

 1. Sutuoktinis arba asmuo, su kuriuo jie gyvena bent vienerius metus,
 2. Vaikai ir jų sutuoktiniai arba asmenys, su kuriais jie gyvena bent vienerius metus,
 3. Tėvai.

Asmenys, žinomi kaip artimi PPA bendrininkai:

 1. Bet kuris fizinis asmuo, kuris, kaip žinoma, turi bendrus juridinių asmenų ar teisinius susitarimus, arba sutartis, arba bet kokius artimus verslo santykius su PNA.
 2. Bet kuris fizinis asmuo, kuris turi vienintelę nuosavybės teisę į faktinį juridinį asmenį arba teisinę sutartį, kurie įsteigti ar sudaryti PNA naudai.

Jei asmeniui bent vienerius metus nebebuvo patikėtos svarbios viešosios funkcijos, toks asmuo neturi būti laikomas politiškai paveikiamu.