Politinė figūra (PEP)

Asmuo dalyvaujantis politikoje (PEP) - tai fizinis asmuo, užimantis aukšto lygio pareigas valstybės tarnyboje.

  1. Valstybės vadovai, vyriausybių vadovai, ministrai bei ministrų pavaduotojai.
  2. Parlamento nariai.
  3. Aukščiausiųjų teismų, konstitucinių teismų ar kitų aukščiausiųjų teisminių institucijų nariai, kurių sprendimai negali būti toliau apskundžiami, išskyrus išskirtinėmis aplinkybėmis.
  4. Ambasadoriai, laikinieji reikalų patikėtiniai bei ginkluotojų pajėgų aukšto rango pareigūnai.
  5. Administracinio, visuomeninių organizacijų valdymo ir priežiūros organų nariai.

Artimiausi šeimos nariai tokie asmenys kaip:

  1. Sutuoktinis arba asmuo, su kuriuo gyvena kartu daugiau nei metus.
  2. Vaikai ir jų sutuoktiniai arba asmenys, su kuriais jie gyvena kartu, daugiau nei metus.
  3. Tėvai.

Su Asmenių dalyvaujančių politikoje susįjė asmenis:

  1. Bet kuris asmuo, kuris pagal žinomus faktus turi kartu atidarytą juridinį asmenį, teisinei santykiai arba bet kuriuos kitus verslo santykius su politiniu veikėjų.
  2. Bet kuris fizinis asmuo, kuris yra vienintelis savininkas juridinio asmens arba kuris turi teisinius santykius, kurie pagal žinomus faktus buvo organizuoti politinio veikėjo naudai.

Jeigu asmuo, netenka aukšto rango valstybės tarnyboje posto ilgiau nei vieneriems metams, jis nebelaikomas politiniu veikėju.