Ar juridiniam asmeniui galiu atidaryti RoboMarkets sąskaitą?

Taip, galite. Norint tai padaryti, jūs turite:

 1. Atidaryti naują Asmeninį Kabinetą, naudojant asmens, kuris registracijos metu valdys sąskaitą, duomenis.
 2. Atsiųskite visų reikalaujamų dokumentų kopijas adresu [email protected]

Reikalaujamų dokumentų sąrašas:

 • Įmonės steigimo dokumentai.
 • Įmonės registracijos adreso pažyma.
 • Dokumentai, įrodantys direktorių/ę ir įpareigotus pasirašyti asmenis.
 • Įmonės steigimo sutartis ir įstatai.
 • Direktorių valdybos sprendimas sukurti paskyrą ir įgaliojimų suteikimas tiems, kurie ją valdys.
 • LEI numeris.
 • Dokumentai, įrodantys akcininkus.
 • Neseniai registrų centro išduota Geros būklės pažyma.
 • Įgaliojimo/Susitarimo kopija (kai taikoma).
 • Skenuota praėjusiųjų finansinių metų auditoriaus ataskaita arba atitinkamas dokumentas, patvirtinantis lėšų šaltinį.
 • Juridinio asmens identifikatorius (ang. LEI):
  • Direktoriai.
  • Akcininkai.
  • Galutiniai naudos gavėjai.
  • Įpareigoti pasirašyti asmenys.

Dokumentų, kuriuos turi užpildyti asmuo, esantis juridinio asmens dalimi, sąrašas:

 • FATCA Atitikties Klausimynas Fiziniams Asmenims.
 • "W-8IMY" formą.

Dokumentų ruošiniai:

Papildoma informacija ir reikalavimai:

 1. Asmeniniui Kabinetui negali būti suteiktas "Verslo sąskaitos" statusas, jei jis yra registruotas asmeniui, kuris ankščiau, į su šiuo Asmeniniu Kabinetu susietą sąskaitą, įnešė lėšų.
 2. Tuo atveju, kai pagrindinis juridinio asmens akcininkas, atidarantis naują sąskaitą yra kitas juridinis asmuo, Kompanija turi patvirtinti nuosavybės struktūrą ir tikrųjų savininkų tapatybę ir/arba remiantis aukščiau išvardintais dokumentais, kitų juridinių asmenų kontrolę.
 3. Kartu su originalais, visi dokumentai, turi būti išversti į anglų kalbą bei notariškai pasirašyti ir užantspauduoti.
 4. Priimtini failų formatai: bmp, gif, jpg, jpeg, pdf, png.
 5. Bendras viename laiške siunčiamų dokumentų dydis negali viršyti 10 MB. Jei bendras dydis viršija aukščiau paminėtą ribą, prašome atsiųsti failus keliuose atskiruose laiškuose.