Ar juridiniam asmeniui galiu atidaryti RoboMarkets sąskaitą?

Taip, galite. Norint tai padaryti, jūs turite:

 1. Atidaryti naują Narių Zoną naudojant asmeniniu asmens, kuris registracijos metu valdys sąskaitą, duomenis.
 2. Atsiųskite visų reikalaujamų dokumentų kopijas adresu [email protected]

Reikalaujamų dokumentų sąrašas:

 • Įmonės registracijos liudijimas.
 • Registracijos adreso liudijimas.
 • Direktorių ir Sekretorių pažyma.
 • Bendrovės įstatus.
 • Direktorių Valdybos Sprendimas atidaryti sąskaitą ir suteikti įgaliojimus tiems, kurie ją valdys.
 • Akcininkų pažymėjimas.
 • Naujausias Geros Būklės Pažymėjimas - išduotas Registratoriaus.
 • Įgaliojimo/Susitarimo kopija (kai taikoma).
 • Skenuota praėjusiųjų finansinių metų auditoriaus ataskaita arba atitinkamas dokumentas, patvirtinantis lėšų šaltinį.
 • Juridinio asmens identifikatorių (prašome užsiregistruokite ir gaukite jį čia):
  • Direktoriai.
  • Akcininkai.
  • Galutiniai naudos gavėjai.
  • Pasirašiusieji.

Dokumentų sąrašas, kuriuose turi užpildyti asmuo, esantis juridinio asmens dalimi:

 • FATCA Atitikties Klausimynas Fiziniams Asmenims.
 • "W-8IMY" formą.

Dokumentų ruošiniai:

Papildoma informacija ir reikalavimai:

 1. Narių Zonai negali būti suteiktas "Verslo sąskaitos" statusas, jei ji yra registruota asmeniui, kuris ankščiau, į su šia Narių Zona susietą sąskaitą, įnešė lėšų.
 2. Tuo atveju, kai pagrindinis juridinio asmens akcininkas, atidarantis naują sąskaitą yra kitas juridinis asmuo, Kompanija turi patvirtinti nuosavybės struktūrą ir tikrųjų savininkų tapatybę ir/arba remiantis aukščiau išvardintais dokumentais, kitų juridinių asmenų kontrolę.
 3. Kartu su originalais, visi dokumentai, turi būti išversti į Anglų kalbą bei notariškai pasirašyti ir užantspauduoti.
 4. Priimtini failų plėtiniai yra bmp, gif, jpg, jpeg, pdf, png.
 5. Bendras viename laiške siunčiamų dokumentų dydis negali viršyti 10 MB. Jei bendras dydis viršija aukščiau paminėtą ribą, prašome atsiųsti failus keliuose atskiruose laiškuose.