Kas nutiks su atviromis pozicijomis po to, kai nauji apribojimai pradės veikti?

Nauji sverto apribojimai nebus automatiškai taikomi atviroms pozicijoms, o jų maržos reikalavimai išliks tokie pat iki juos uždarysite.