VIP-klientas - Programos taisyklės

Programa prieinama tik profesionaliems klientams.

 1. Bendrosios nuostatos
  1. VIP programa klientams, savo prekybos sąskaitose turintiems didelius lėšų įnešimus, suteikia papildomas privilegijas.
  2. Programa yra taikoma visiems, reikiamą pinigų sumą savo prekybos sąskaitose turintiems, klientams.
  3. VIP programos lygiai klientams suteikiami remiantis bendra jų prekybps sąskaitose esančia lėšų suma. Tokiu atveju, bendra lėšų suma reiškia kliento turimų lėšų suma jo prekybos sąskaitose.

   <Turimi_pinigai> = <Turtas> - <Papildomi_pinigai>

   kai:

   Turimi_pinigai – kliento turimos lėšos

   Turtas – lėšos kliento prekybos sąskaitoje

   Papildomi_pinigai – papildomų lėšų suma, gauta per akcijų laikotarpį

  4. RoboMarkets pasilieka teisę pakeisti programos sąlygas ar ją nutraukti iš anksto pranešus klientams, taip pat, kompanijos nuožiūra atsisakyti klientui teikti šią paslaugą.
 2. Programos lygio padidinimas ar sumažinimas
  1. Norėdamas pakeisti VIP programos lygį, klientas savo prekybos sąskaitose turi pasiekti šiuos skaičius:
   VIP programos lygisKliento turimų lėšų suma visose jo prekybos sąskaitose
   Sidabrinisnuo 3,000 iki 30,000 USD
   Auksinisnuo 30,000 iki 100,000 USD
   Platininisdaugiau nei 100,000 USD
  2. Jei kliento sąskaitose turimų lėšų bendra suma sumažėja, VIP programos lygis taip pat bus sumažintas. Jei VIP programos lygis bus pakeistas, klientas į elektroninį paštą gaus pranešimą.
  3. VIP programos lygis yra suteikiamas automatiškai, kai bendra kliento sąskaitose esanti lėšų suma pasiekia reikiamą skaičių.
  4. VIP programos lygis yra automatiškai sumažinamas tuomet, kai kliento sąskaitose turima bendra lėšų suma nukrenta žemiau reikamo skaičiaus.
 3. Programos dalyviams skiriamos privilegijos
  1. Už kiekvieną VIP programos lygį, klientas gauna atitinkamą Cashback (Permokos grąžinimas), padidėjimą procentais sąskaitos balanse:
   VIP programos lygisPapildomas Cashback (Permokos grąžinimas)Procentinis padidėjimas sąskaitos balanse
   Sidabrinis20%20%
   Auksinis30%30%
   Platininis40%40%
  2. Papildomi pasirinkimai, prieinami visiems VIP programos lygiams:
   1. Minimalaus kapitalo reikalavimo, norint užsakyti VPS serverį, lengvatos ir galimybė "VPS serveris" paslaugą pratęsti 1 mėnesį nemokamai, kai susisiekiate su Klientų aptarnavimo centru.
  3. Papildomas Cashback (Permokos grąžinimas) skaičiuojamas kiekvieną dieną, tačiau į kliento sąskaitą pervedamas vieną kartą per mėnesį. Jei VIP programos lygis yra pakeistas, ankstesni skaičiai nėra perskaičiuojami.

   Pavyzdį:

   Pirma diena. Kliento prekybos apimtis yra tarp 10 ir 1000 lotų. Klientas gauna 10 USD Cashback (Permokos grąžinimas), jo programos lygis tuo metu yra Sidabrinis, o tai jam suteikia papildomus 20%. Galutinė gauta suma yra 12 USD.

   Antra diena. Klientas gauna kitus 10 USD Cashback (Permokos grąžinimas), bet tuo metu jo programos lygis buvo Auksinis, o tai jam suteikia papildomus 30%. Cashback už dabartinę dieną yra 13 USD. Cashback už ankstesnę dieną nėra perskaičiuojamas ir yra lygus 12 USD.

   Trečia diena. Kliento prekybos apimtis pasiekia 1000 lotų, tokiu atveju Cashback yra dvigubas (10% spredo, vietoj 5%), o Cashback sumos už ankstesnes dienas yra perskaičiuojamos. To pasekoje, klientas gauna 20USD+20%=24USD už pirmą dieną, 20USD+30%=26USD už antrą dieną.

  4. Papildomi procentai sąskaitų balanse yra perskaičiuojami kiekvieną dieną, panašiai kaip Cashback (Permokos grąžinimas), bei į kliento sąskaitą pervedami vieną kartą per mėnesį. Jei VIP programos lygis yra pakeistas, ankstesni skaičiai nėra perskaičiuojami.

   Tiksli papildomų procentų sąskaitos balanse suma, kurią gali gauti klientas, yra skaičiuojama pagal šią formulę:

   <Kasdieninis_IR> = <Kliento_lėšos> × (<Kursas_IR> / 100 / 365) × (1 + 1 × X%)

   kai X% parametras priklauso tik nuo kliento VIP programos lygio tą dieną, kai procentai yra skaičiuojami. Šis parametras kiekvienai dienai išlieka nepakeistas, nepaisant VIP programos lygio tą dieną, kai yra skaičiuojama mėnesio procentų suma. Jei kliento prekybos apimtis padidėja iki kito lygio, Kursas_IR bus pakeistas, o ankstesnės dienos bus perskaičiuojamos pagal naują kursą, tačiau X% parametras už tas dienas liks nepakeistas

  5. Cashback (Permokos grąžinimas) ir procentai sąskaitos balanse yra pervedami į kliento sąskaitą dviem operacijomis: standartinėmis Permokos grąžinimo/IR operacijomis ir papildomomis su atitinkamais komentarais.

   Cashback (Permokos grąžinimas) pavyzdys

   1. Standartinė operacija su komentaru "Permokos grąžinimas"
   2. Papildoma operacija su "Permokos grąžinimas VIP-Premija" komentaru

   % sąskaitos balanse pavyzdys

   1. Standartinė operacija su "IR #13" komentaru
   2. Papildoma operacija su "IR #13" komentaru