Papildomos lėšos (iki 10%) - Programos taisyklės

Programa prieinama tik profesionaliems klientams.

 1. “Papildomos lėšos (iki 10%)“ yra nuolat veikianti programa. Programa numato, jog RoboMarkets klientai į savo sąskaitų balansą gauna reguliarius, tam tikrais intervalais prekybos sąskaitoms nustatytus procentus.
 2. Visos realios MetaTrader 4, MetaTrader 5 paskyros, įskaitant ECN, Prime ir Affiliate sąskaitas, gali dalyvauti programoje.
 3. Programa numato, jog prekybos apimties skaičiavimui dėmesys yra kreipiamas į visus sandorius, išskyrus tuos, kurie yra su CFD instrumentais.
 4. Norėdamas prisijungti prie programos, klientas turi savo Asmeniniame Kabinete perskaityti programos sąlygas ir su jomis sutikti. Kiekvienas RoboMarkets Ltd klientas gali gauti savo sąskaitos balanso procentus.
 5. Suma (pagrindinė suma), už kurią mokami procentai, yra apskaičiuojama kaip sąskaitos balanso (Balansas) suma, išskyrus dabartinę aktyvių premijų (Premija) sumą, pagal šią formulę:

  <Pagrindinė suma> = <Balansas> - <Premija>

  kai:

  Balansas - lėšų jūsų sąskaitos balanse suma.
  Premija – visų aktyvių premijų sąskaitoje suma.

  Aukščiau minėti nustatymai yra perskaičiuojami kiekvieną dieną 23:59:59.

 6. Procentų kursas naudojamas išmokėjimų skaičiavimui priklauso nuo sąskaitos prekybos apimties dabartinio mėnesio pabaigoje. Prekybos apimtis sąskaitoje yra visa sandorių, atliktų kliento pradedant 1-a dabartinio mėnesio diena, apimtis standartiniais lotais. Šis skaičius perskaičiuojamas kiekvieną dieną 23:59:59.
 7. Visi galimi procentų kursai gali būti rasti žemiau esančioje lentelėje:
  Prekybos apimtis lotais
  1-1010 – 1,000Daugiau 1,000
  2,5%5%10%
 8. Tiksli sąskaitos balanso procentų suma (Procentų suma) yra skaičiuojama kiekvieną dieną remiantis visais, per 24 valandas numatytais nustatymais, pagal šią formulę:

  <Procentų suma> = <Pagrindinė suma> * <(Procentai / 100 / 365)>

  kai:

  Pagrindinė suma - kliento sąskaitos balansas tą pačią dieną 23:59:59.
  Procentai - procentų kursas šiai sąskaitai, perskaičiuotas remiantis numatytais nustatymais, tą pačią dieną.

  Pavyzdys

  1 diena Sąskaitos balansas yra lygus 50,000 USD (be premijų), prekybos apimtis yra 3 lotai. Jūsų procentų kursas yra 2.5%.

  Remiantis formule, procentų sukaupta suma bus:
  50,000 * (2.5 / 100 / 365) = 3.42 USD

  2 diena Sąskaitos balansas yra lygus 55,000 USD (be premijų), prekybos apimtis yra 7 lotai (3 už vakar + 4 už šiandien). Jūsų procentų kursas yra 2.5%.

  Remiantis formule, procentų sukaupta suma bus:
  55,000 * (2.5 / 100 / 365) = 3.77 USD

  Procentų per dvi dienas sukaupta suma:
  3.42 USD + 3.77 USD = 7.19 USD

  3 diena Sąskaitos balansas yra lygus 60,000 USD (be premijų), prekybos apimtis yra 12 lotų (7 už praėjusias dienas + 5 už šiandien). Jūsų procentų kursas yra 5%, todėl procentų per praėjusias dienas sukaupta suma bus perskaičiuojama:

  1 diena: 50,000 * (5 / 100 / 365) = 6.85 USD
  2 diena: 55,000 * (5 / 100 / 365) = 7.53 USD
  3 diena: 60,000 * (5 / 100 / 365) = 8.22 USD

  Tokiu atveju, procentų per tris dienas sukaupta suma:
  6.85 USD + 7.53 USD + 8.22 USD = 22.6 USD

  4 diena Sąskaitos balansas yra lygus 60,000 USD (be premijų), prekybos apimtis yra 12 lotų (12 už praėjusias dienas + 0 už šiandien). Jūsų procentų kursas yra 5%.

  Procentų per šią dieną sukaupta suma:
  60,000 * (5 / 100 / 365) = 8.22 USD

  Procentų per keturias dienas sukaupta suma:
  6.85 USD + 7.53 USD + 8.22 USD + 8.22 USD = 30.82 USD

  Mėnesį sudarė 30 dienų, prekybos apimtis yra mažesnė nei 1,000 lotų. Procentų kursas yra 5%. Sąskaitoje nėra jokių atidarytų pozicijų, o sąskaitos balansas nebuvo pakeistas (nebuvo atlikta jokių lėšų įnešimų/išvedimų).

  Tokiu atveju, į sąskaitą likusias 26 dienas kas dieną bus kaupiama 8.22 USD.

  1-ą kito mėnesio dieną į sąskaitą bus pervedama ši suma:
  30.82 USD (už pirmas 4 dienas) + 8.22 USD * 26 (už likusias 26 dienas) = 244.54 USD

 9. Procentai į sąskaitą pervedami kiekvieną pirmą mėnesio dieną su komentaru IR #123456 (mokėjimo ID).
 10. Procentai, kuriuos gauna klientas nėra premija, tad gali būti išsivedami iš sąskaitos ar naudojami prekybai be jokių apribojimų ir suvaržymų.
 11. Kliento dabartinė statistika ir metinių procentų išmokėjimų istorija gali būti rasta jo Asmeniniame Kabinete, „Papildomos lėšos (iki 10%)“ puslapyje.
 12. RoboMarkets pasilieka teisę šias taisykles sustabdyti ar nutraukti, taip pat kaip ir be jokios duotos priežasties atsisakyti teikti paslaugą savo klientams.