Pelno Dalies Premija - Programos taisyklės

Programa prieinama tik profesionaliems klientams.

 1. Bendrosios nuostatos
  1. Pelno dalies premija yra papildomos lėšos, kurios gali būti gautos tuomet, kai klientas į savo sąskaitą įneša bet kokią pinigų sumą ir gali būti naudojamos nuosmukio atveju.
  2. Premija gali būti gauta į MetaTrader 4 ir MetaTrader 5 Pro tipų (ECN sąskaitos programoje nedalyvauja) sąskaitas.
  3. Premija negali būti gauta į sąskaitą, kuri jau turi kitas aktyvias, kito tipo papildomas lėšas.
  4. Premijos lėšos yra automatiškai pervedamos į kliento sąskaitą, kai jis į savo prekybinę sąskaitą įneša lėšų, su sąlyga, jog klientas, pildydamas lėšų įnešimo formą pasirinko "Pelno dalies premija".
  5. Premija gali būti gauta tik tuomet, kai klientas į savo sąskaitą savo Asmeniniame Kabinete lėšas įneša automatine lėšų įnešimo sistema. Kiti lėšų įnešimo būdai programoje nedalyvauja.
  6. Bendra "Pelno Dalies" premijų suma vienai sąskaitai (priklauso nuo jos bazinės valiutos) negali viršyti 10 000 USD / 10 000 EUR / 7 800 GOLD. Didžiausias premijų skaičius vienai sąskaitai yra 20.
  7. Bendra "Pelno Dalies" premijų suma visoms sąskaitoms (priklauso nuo jos bazinės valiutos) negali viršyti 20 000 USD / 20 000 EUR / 15 600 GOLD. Didžiausias premijų skaičius vienai sąskaitai yra 100.
 2. Darbas su Pelno dalies premija
  1. Jei savo sąskaitoje Klientas turi aktyvių premijų, visos sąskaitos lėšos yra padalintos į dalis: Kliento turimos lėšos ir papildomos lėšos.
  2. Kliento turimų lėšų suma bet kuriuo metu yra apibrėžiama, kaip sąskaitos kapitalo produktas pagal kliento turimų lėšų sumą.
  3. Papildomų lėšų suma yra apibrėžiama, kaip sąskaitos kapitalo produktas, sudarytas iš kiekvienos premijos dalies.
  4. Santykis tarp šių dviejų dalių yra naudojamas tolimesniems apskaičiavimams. Santykis yra perskaičiuojamas po kiekvienos balanso operacijos (įnešimo, su ar be premijos) / išvedimo) ir kiekvieną kartą, kai Pelno dalies premija yra atšaukiama ar programos reikalavimai yra išpildyti.
   1. Kai Klientas į savo sąskaitą įneša lėšų, įnešta suma yra pridedama prie Kliento turimų lėšų. Pelno dalies premijos suma sukuria naują dalį, į kurią, prieš atšaukiant premiją ar įvykdant prekybos apimties reikalavimus bus atsižvelgta atskirai.
   2. Kai Klientas persiveda lėšas, suma, kurią persiveda, yra išskaičiuojama iš Kliento turimų lėšų.
   3. Po to, kai Klientai įgyvendina prekybos apimties reikalavimus, premijos lėšų suma yra pridedama į Kliento turimas lėšas.
  5. Tiek Kliento turimos lėšos, tiek papildomos lėšos gali būti naudojamos prekybai be jokių apribojimų. Tokiu atveju, papildomos lėšos gali būti naudojamos siekiant apsisaugoti vertės nuosmukio metu, kitaip tariant, jos iš jūsų sąskaitos nebus nurašytos, jei turtas sąskaitoje bus mažesnis nei papildomos lėšos iki pradės veikti Stop-Out.
  6. Pelnas, kurį Klientas gauna yra perskirstomas tarp Kliento turimų lėšų ir papildomų lėšų jo sąskaitoje pagal dabartinį santykį.
  7. Vertės nuosmukio atveju, Kliento turimos lėšos ir papildomos lėšos yra naudojamos pagal dabartinį santykį.
  8. Išsami informacija susijusi su sąskaitos lėšomis, jų paskirstymu tarp Kliento ir papildomų lėšų bei lėšų perskirstymo po kiekvienos balanso operacijos istorija, yra pateikiama jūsų Papildomos lėšos puslapyje, esančiame jūsų Asmeniniame Kabinete. Norėdami pamatyti išsamią informaciją, paspauskite "Daugiau".
  9. Suma prieinama persivedimui be premijos atšaukimo ir sumos, prieinamos persivedimui po atšaukimo yra perskaičiuojama automatiškai ir rodoma jūsų Asmeniniame Kabinete, puslapyje su prašymu lėšų persivedimui.
 3. Lėšų persivedimas iš sąskaitos su aktyvia Pelno dalies premija
  1. Įnašo suma, kuri gavo Pelno dalies premiją, tampa prieinama išvedimui po premijos atšaukimo arba kai prekybos apimties reikalavimai yra išpildyti.
  2. Iki reikalavimai prekybos apimčiai yra išpildyti, Klientas gali persivesti savo turimas lėšas (žiūrėti 2.2) atėmus tų įnašų, kurie gavo papildomas, šiuo metu aktyvias lėšas, sumas.
  3. Jei Kliento sąskaitoje yra aktyvių Pelno dalies premijų, prieinamų persivedimui lėšų suma yra skaičiuojama pagal šias 2 formules:

   <Suma> = <Turtas> - <Papildomi_pinigai> - <Įnašai_su_aktyvia_pelno_dalimi>

   arba

   <Suma> = <Turimi_pinigai> - <Įnašai_su_aktyvia_pelno_dalimi>

   kai:

   Suma - lėšų prieinamų persivedimui suma.

   Turtas - lėšos Kliento sąskaitoje.

   Turimi_pinigai - Kliento turimos lėšos (žiūrėti 2.2).

   Papildomi_pinigai - papildomų lėšų suma (žiūrėti 2.3).

   Įnašai_su_aktyvia_Pelno_dalimi - įnašų, gavusių papildomas aktyvias lėšas, suma.

 4. Reikalavimų įgyvendinimas, Pelno dalies premijos atšaukimas ir nurašymas
  1. Pelno dalies premijos suma ir įnašo suma, kuri gavo papildomas lėšas, tampa prieinama persivedimui tik po to, kai Klientas sukuria prekybos apimtį (standartiniais lotais) lygią:

   <Lotų suma> = <Pelno dalies premijos suma USD*> / 2

   * - Jei Klientas į savo sąskaitą įneša lėšų kita valiuta, lėšos konvertuojamos į USD pagal Įmonės vidinius valiutos kursus.

  2. Apskaičiuojant prekybos apimtį, skirtą išpildyti premijos programos reikalavimus, atkreipiame dėmesį į sąskaitos sandorius visoms prieinamoms valiutų poroms ir metalams, kurie buvo atidaryti ar uždaryti po to, kai Premija buvo gauta. Skaičiuojant prekybos apimtį, reikalingą išpildyti programos sąlygas, į sandorius, apimančius CFDs nėra atsižvelgiama.
  3. Jei premijos lėšos yra atšaukiamos, kai sąskaita yra vertės nuosmukyje, premijos suma likusi sąskaitoje iš sąskaitos bus nurašyta.
  4. Įvykus Sustabdyti, tik premijos suma likusi sąskaitoje yra nurašoma nuo Kliento sąskaitos.
  5. Klientas turi teisę atšaukti gautą premiją bet kuriuo metu savo Asmeniniame Kabinete. Šiuo atveju:
   1. Jei dabartinė premijos suma yra didesnė nei pradinė, dabartinė premijos suma bus nurašyta nuo kliento sąskaitos.
   2. Jei dabartinė premijos suma yra mažesnė nei pradinė (premija yra vertės nuosmukyje), premijos suma likusi sąskaitoje iš sąskaitos bus nurašyta.
   3. Įnašo suma, kuri gavo premiją, tampa prieinama persivedimui.
  6. RoboMarkets pasilieka teisę keisti programos taisykles, apie tai iš anksto pranešdama klientams.

  Atkreipkite dėmesį, jog pagrindinė Programos sąlyga yra RoboMarkets teisė atšaukti Pelno dalies premiją ar nurašyti premijos lėšas nuo Kliento sąskaitos be išankstinio įspėjimo ir pateiktų priežasčių.

Skaičiavimo pavyzdys

 1. Kaip Pelno dalies premija atlaiko vertės nuosmukį?

  Įnešėte 1,000 USD į savo sąskaitą ir gavote 500 USD (50%) premiją. Dalys ir lėšos prieinamos persivedimui bus nustatomos taip:

  Sąskaitos turtasTurimų lėšų dalis ir sumaPremijos dalis ir sumaLėšos prieinamos persivedimui be premijos atšaukimoLėšos prieinamos persivedimui premijos atšaukimo atveju
  Sąskaitos turtas 1 500*Turimų lėšų dalis ir suma66,67% (1 000)Premijos dalis ir suma33,33% (500)Lėšos prieinamos persivedimui be premijos atšaukimo1 000 – 1 000 = 0Lėšos prieinamos persivedimui premijos atšaukimo atveju1 500 – 500 = 1 000

  Tuomet atidarėte keletą pozicijų, kurios šiuo metu patiria 1,300 USD nuostolį. Sąskaitos Turtas yra 200 USD, o tai yra mažesnė už aktyvią premiją suma.

  Tokiais atvejais, pelno dalies premija nebus nurašyta ir gali padėti išsilaikyti vertės nuosmukio metu.

  Kai rinkos situacija pasikeitė, jūsų pozicijos uždirbo 300 USD pelną. Dalis šių lėšų (pagal premijos dalį) nebus prieinamos persivedimui. Lėšos sąskaitoje bus paskirstomos taip:

  Sąskaitos turtas1 800*Turimų lėšų dalis ir suma66,67% (1 200)Premijos dalis ir suma33,33% (600)Lėšos prieinamos persivedimui be premijos atšaukimo1 200 – 1 000 = 200Lėšos prieinamos persivedimui premijos atšaukimo atveju1 800 – 600 = 1 200

  * - Visi skaičiavimai yra atlikti USD.

 2. Kaip išpildyti prekybos apimties reikalavimus

  Įnešėte 500 USD į savo sąskaitą ir gavote 125 USD (25%) premiją. Dalys ir lėšos prieinamos persivedimui bus nustatomos taip:

  Sąskaitos turtasTurimų lėšų dalis ir sumaPremijos dalis ir suma 1Premijos dalis ir suma 2Lėšos prieinamos persivedimui be premijos atšaukimoLėšos prieinamos persivedimui premijos atšaukimo atveju
  Sąskaitos turtas625*Turimų lėšų dalis ir suma80% (500)Premijos dalis ir suma 120% (125)Premijos dalis ir suma 2-Lėšos prieinamos persivedimui be premijos atšaukimo500 – 500 = 0Lėšos prieinamos persivedimui premijos atšaukimo atveju625 – 125 = 500

  Atlikote keletą prekybos operacijų ir užsidirbote 600 USD pelną.

  Sąskaitos turtas1 225Turimų lėšų dalis ir suma80% (980)Premijos dalis ir suma 120% (245)Premijos dalis ir suma 2-Lėšos prieinamos persivedimui be premijos atšaukimo980 – 500 = 480Lėšos prieinamos persivedimui premijos atšaukimo atveju1 225 – 245 = 980

  Dar kartą įnešėte lėšų į savo sąskaitą, šį kartą 1,000 USD, ir gavote antrą 500 USD (50%) premiją. Atkreipkite dėmesį, jog Turtas dabar dalinamas į tris dalis taip:

  Sąskaitos turtas2 725Turimų lėšų dalis ir suma72,66% (1 980)Premijos dalis ir suma 18,99% (245)Premijos dalis ir suma 218,35% (500)Lėšos prieinamos persivedimui be premijos atšaukimo1 980 – 1 000 – 500 = 480Lėšos prieinamos persivedimui premijos atšaukimo atveju2 725 – 245 -500 = 1 980

  Atlikote dar keletą prekybos operacijų ir uždirbote 300 USD, tad bendra prekybos apimtis sąskaitoje dabar yra 63 standartiniai lotai. Tai reiškia, jog reikalavimai prekybos apimčiai pirmam jūsų įnašui yra išpildyti, o bendra premijos lėšų suma tampa jūsų turimomis lėšomis.

  Šiuo metu, šios premijos dalis yra pridedama prie jūsų turimų lėšų dalies, o apribojimas įneštos, premiją gavusios sumos persivedimui - nebegalioja. Dabar, jūsų sąskaitos balansas yra toks:

  Sąskaitos turtas3 025Turimų lėšų dalis ir suma81,65% (2 469,91)Premijos dalis ir suma 1FulfilledPremijos dalis ir suma 218,35% (555,09)Lėšos prieinamos persivedimui be premijos atšaukimo2 469,91 – 1 000 = 1 469,91Lėšos prieinamos persivedimui premijos atšaukimo atveju3 025 – 555,09 = 2 469,91

  * - Visi skaičiavimai yra atlikti USD.

 3. Lėšų persivedimai su aktyvia Pelno dalies premija sąskaitoje.

  Įnešėte 500 USD į savo sąskaitą ir gavote 125 USD (25%) premiją. Dalys ir lėšos prieinamos persivedimui bus nustatomos taip:

  Sąskaitos turtasTurimų lėšų dalis ir sumaPremijos dalis ir sumaLėšos prieinamos persivedimui be premijos atšaukimoLėšos prieinamos persivedimui premijos atšaukimo atveju
  Sąskaitos turtas625*Turimų lėšų dalis ir suma80% (500)Premijos dalis ir suma20% (125)Lėšos prieinamos persivedimui be premijos atšaukimo500 – 500 = 0Lėšos prieinamos persivedimui premijos atšaukimo atveju625 – 125 = 500

  Atlikote keletą prekybos operacijų ir užsidirbote 600 USD pelną.

  Sąskaitos turtas1 225Turimų lėšų dalis ir suma80% (980)Premijos dalis ir suma20% (245)Lėšos prieinamos persivedimui be premijos atšaukimo980 – 500 = 480Lėšos prieinamos persivedimui premijos atšaukimo atveju1 225 – 245 = 980

  Nusprendėte persivesti visas prieinamas lėšas, skirtas persivedimui be premijos lėšų atšaukimo (480 USD). Atkreipkite dėmesį, jog persivedimui skirta suma bus išskaičiuota iš jūsų turimų lėšų, o po to, jūsų turimų lėšų dalys ir premijos lėšos bus perskaičiuotos. Po persivedimo, lėšos sąskaitoje bus paskirstytos taip:

  Sąskaitos turtas745Turimų lėšų dalis ir suma67,11% (500)Premijos dalis ir suma32,89% (245)Lėšos prieinamos persivedimui be premijos atšaukimo500 – 500 = 0Lėšos prieinamos persivedimui premijos atšaukimo atveju745 – 245 = 500

  Kelių prekybos operacijų dėka uždirbote papildomų 500 USD pelną. Prašome atkreipti dėmesį, jog šis pelnas bus paskirstomas tarp jūsų turimų lėšų ir papildomų lėšų remiantis naujomis dalimis. To pasekoje, dabar jūsų sąskaitos balansas yra toks:

  Sąskaitos turtas1 245Turimų lėšų dalis ir suma67,11% (835,52)Premijos dalis ir suma32,89% (409,48)Lėšos prieinamos persivedimui be premijos atšaukimo835,52 – 500 = 335,52Lėšos prieinamos persivedimui premijos atšaukimo atveju1 245 – 409,48 = 835,52

  * - Visi skaičiavimai yra atlikti USD.

 4. Kas nutinka Pelno dalies premijai StopOut atveju?

  Įnešėte 1,000 USD į savo sąskaitą ir gavote 500 USD (50%) premiją. Pirmiausiai dalys ir lėšos prieinamos persivedimui bus nustatomos taip:

  Sąskaitos turtasTurimų lėšų dalis ir sumaPremijos dalis ir sumaLėšos prieinamos persivedimui be premijos atšaukimoLėšos prieinamos persivedimui premijos atšaukimo atveju
  Sąskaitos turtas1 500*Turimų lėšų dalis ir suma66,67% (1 000)Premijos dalis ir suma33,33% (500)Lėšos prieinamos persivedimui be premijos atšaukimo1 000 – 1 000 = 0Lėšos prieinamos persivedimui premijos atšaukimo atveju1 500 – 500 = 1 000

  Tuomet atidarėte keletą pozicijų, kuriuos patyrė nuostolį. Kai pozicijos yra atviros, premijos nuo sąskaitos nebus nurašomos net jei sąskaitos Turtas taps mažesnis nei papildomų lėšų suma.

  Po to, kai sąskaitos marža pasiekia StopOut vertę, o pozicijos yra likviduojamos su 1,450 USD nuostoliu. Lėšos sąskaitoje bus nustatomos taip:

  Sąskaitos turtas50*Turimų lėšų dalis ir suma66,67% (33,33)Premijos dalis ir suma33,33% (16,67)Lėšos prieinamos persivedimui be premijos atšaukimo33,33 – 1 000 = 0Lėšos prieinamos persivedimui premijos atšaukimo atveju50 – 16,67 = 33,33

  Po StopOut, aktyvios premijos suma palikta sąskaitoje bus nurašyta nuo sąskaitos pagal Programos taisyklių punktą.

  Sąskaitos turtas33,33*Turimų lėšų dalis ir suma100% (33,33)Premijos dalis ir sumaWritten offLėšos prieinamos persivedimui be premijos atšaukimo33,3Lėšos prieinamos persivedimui premijos atšaukimo atveju-

  * - Visi skaičiavimai yra atlikti USD.

 5. Kas nutinka pelno dalies premijos atšaukimo ir vertės nuosmukio metu?

  Įnešėte 1,000 USD į savo sąskaitą ir gavote 500 USD (50%) premiją. Pirmiausiai dalys ir lėšos prieinamos persivedimui bus nustatomos taip:

  Sąskaitos turtasTurimų lėšų dalis ir sumaPremijos dalis ir sumaLėšos prieinamos persivedimui be premijos atšaukimoLėšos prieinamos persivedimui premijos atšaukimo atveju
  Sąskaitos turtas1 500*Turimų lėšų dalis ir suma66,67% (1 000)Premijos dalis ir suma33,33% (500)Lėšos prieinamos persivedimui be premijos atšaukimo1 000 – 1 000 = 0Lėšos prieinamos persivedimui premijos atšaukimo atveju1 500 – 500 = 1 000

  Atlikote keletą prekybos operacijų ir patyrėte 800 USD nuostolį. Sąskaitos balansas yra toks:

  Sąskaitos turtas700Turimų lėšų dalis ir suma66,67% (466,69)Premijos dalis ir suma33,33% (233,31)Lėšos prieinamos persivedimui be premijos atšaukimo466,69 – 1 000 = 0Lėšos prieinamos persivedimui premijos atšaukimo atveju700 – 233,31 = 466,69

  Jei premiją nusprendžiate atšaukti, kai sąskaita yra vertės nuosmukio metu, tuomet, remiantis Programos taisyklių 4.2.2 straipsniu, tik sąskaitoje likusi premijos suma bus nurašyta nuo sąskaitos. Po Pelno dalies premijos atšaukimo, sąskaitoje bus tik jūsų turimos lėšos, persivedimui prieinamos bet kuriuo metu.

  Sąskaitos turtas466,69Turimų lėšų dalis ir suma100% (466,69)Premijos dalis ir sumaCancelledLėšos prieinamos persivedimui be premijos atšaukimo466,69Lėšos prieinamos persivedimui premijos atšaukimo atveju-

  * - Visi skaičiavimai yra atlikti USD.

 6. Jūsų turimų lėšų ir premijos lėšų paskirstymo pavyzdys

  Į savo sąskaitą įnešėte 1,000 USD be Pelno dalies premijos gavimo. Tuomet atidarėte keletą pozicijų, kurios šiuo metu patiria 800 USD nuostolį. Sąskaitos Turtas yra lygus 200 USD.

  Įnešėte 500 USD į savo sąskaitą ir gavote 250 USD (50%) premiją. Atkreipkite dėmesį, jog po tokio įnašo, jūsų turimų lėšų sąskaitoje suma yra 700 USD, nes įnašo lėšos, kurios nėra papildomos (500 USD) bus pridedamos prie dabartinio sąskaitos Turto (200 USD). Sąskaitos balansas nėra įtrauktas į Pelno dalies premijos programos dalies skaičiavimo formulę.

  Taigi, sąskaitos balansas bus toks:

  Sąskaitos turtasTurimų lėšų dalis ir sumaPremijos dalis ir sumaLėšos prieinamos persivedimui be premijos atšaukimoLėšos prieinamos persivedimui premijos atšaukimo atveju
  Sąskaitos turtas950*Turimų lėšų dalis ir suma73,68% (700)Premijos dalis ir suma26,32% (250)Lėšos prieinamos persivedimui be premijos atšaukimo700 – 500 = 200Lėšos prieinamos persivedimui premijos atšaukimo atveju950 – 250 = 700

  Kai rinkos situacija pasikeitė, jūsų pozicijos uždirbo 100 USD pelną. Pelnas iš prekybos operacijų nuo to momento, kai premija gauta yra 900 USD (nes vertės nuosmukis buvo likviduotas greta kintamo pelno).

  Pelnas bus paskirstytas tarp jūsų turimų lėšų ir papildomų lėšų, pagal jų dalis:

  Sąskaitos turtas1 850Turimų lėšų dalis ir suma73,68% (1 363,08)Premijos dalis ir suma26,32% (486,92)Lėšos prieinamos persivedimui be premijos atšaukimo1 363,08 – 500 = 863,08Lėšos prieinamos persivedimui premijos atšaukimo atveju1 850 – 486,92 = 1 363,08

  * - Visi skaičiavimai yra atlikti USD.