Ar Narių Zonoje galima užregistruoti juridinį asmenį?

Taip. Galima. Norėdami Narių Zonoje užregistruoti juridinį asmenį, turite:

1. Užsiregistruoti Narių Zonoje naudodami asmeninę, žmogaus valdančio paskyrą, informaciją.
2. Išsiųsti visų reikalingų patvirtinimui dokumentų kopijas į [email protected]

Dokumentų, reikalaujamų iš juridinio asmens, sąrašas:

 • Įmonės registracijos pažymėjimas
 • Registruoto adreso pažymėjimas
 • Direktorių ir sekretoriaus pažyma
 • Memorandumo bei asociacijos straipsniai
 • Direktorių valdybos nutarimas sukurti paskyrą ir įgaliojimų suteikimas tiems, kurie ją valdys
 • Akcininkų pažymėjimas
 • Neseniai patvirtintas Geros būklės pažymėjimas - išduotas registratoriaus
 • Nuosavybės įgaliojimasis aktas/sutartis kopija (kur reikia)
 • Nuskenuokite paskutinių finansinių metų auditoriaus ataskaitos kopiją arba lygiaverčių dokumentų, patvirtinančių lėšų šaltinį, kopiją
 • Šiems individams skirti dokumentai:
  • Direktoriai.
  • Akcininkai.
  • Galutiniai naudos gavėjai.
  • Signatarai.

Prašome įsidėmėti, jog:

Jei "Narių Zona" yra užregistruota fizinio asmens bei į paskyrą, pridėtą prie šios Gyvosios Paskyros, anksčiau fizinio asmens buvo įnešta lėšų, ši paskyra negali įgyti "Korporacijos paskyra" statuso. Prašome užregistruoti naują Narių Zoną juridiniam asmeniui ir iš jos išsiųsti prašymo formą.

Tais atvejais, kai tiesioginis/neatidėliotinas bei pagrindinis akcininkas yra kitas juridinis asmuo, Įmonė turi patikrinti fizinių asmenų, kurie yra faktiškieji savininkai ir/arba kontroliuoja kitą juridinį asmenį, nuosavybės struktūrą ir tapatybę, remiantis aukščiau nurodytais dokumentais.

Visi dokumentai, kartu su originalais turi turėti anglišką vertimą pasirašytą bei užantspauduotą notaro.