Ar Narių Zonoje galima užregistruoti juridinį asmenį?

Taip, galima. Norėdami Asmeniniame Kabinete užregistruoti juridinį asmenį, turite:

1. Užsiregistruoti Narių Zonoje naudodami asmeninę, žmogaus valdančio paskyrą, informaciją.
2. Išsiųsti visų reikalingų patvirtinimui dokumentų kopijas į [email protected]

Dokumentų, reikalaujamų iš juridinio asmens, sąrašas:

 • Įmonės registracijos pažymėjimas
 • Įmonės registracijos adreso pažyma
 • Direktorių ir sekretoriaus pažyma
 • Įmonės steigimo sutartis ir įstatai
 • Direktorių valdybos nutarimas sukurti paskyrą ir įgaliojimų suteikimas tiems, kurie ją valdys
 • Akcininkų pažymėjimas
 • Neseniai registrų centro išduota Geros būklės pažyma
 • Įgaliojimo/Susitarimo kopija (kai taikoma)
 • Nuskenuokite paskutinių finansinių metų auditoriaus ataskaitos kopiją arba lygiaverčių dokumentų, patvirtinančių lėšų šaltinį, kopiją
 • Dokumentai visiems šiems asmenims patvirtinti:
  • Direktoriai.
  • Akcininkai.
  • Galutiniai naudos gavėjai.
  • Įpareigoti pasirašyti asmenys.

Prašome įsidėmėti, jog:

Jei "Narių Zona" yra užregistruota fizinio asmens bei į paskyrą, pridėtą prie šios Gyvosios Paskyros, anksčiau fizinio asmens buvo įnešta lėšų, ši paskyra negali įgyti "Korporacijos paskyra" statuso. Prašome užregistruoti naują Narių Zoną juridiniam asmeniui ir iš jos išsiųsti prašymo formą.

Tais atvejais, kai tiesioginis/neatidėliotinas bei pagrindinis akcininkas yra kitas juridinis asmuo, Įmonė turi patikrinti fizinių asmenų, kurie yra faktiškieji savininkai ir/arba kontroliuoja kitą juridinį asmenį, nuosavybės struktūrą ir tapatybę, remiantis aukščiau nurodytais dokumentais.

Kartu su originalais, visi dokumentai, turi būti išversti į anglų kalbą bei notariškai pasirašyti ir užantspauduoti.